zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018, Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

ds

NAPISZ DO M2

Napisz do nas, jeśli masz pytania dotyczące nieruchomości

m2@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Drukuj AAA
 Archiwum;

Archiwum

Budowa i pozwolenia

Tomasz Maciejewski


Budowa domu to poważne przedsięwzięcie logistyczno-organizacyjne wymagające od inwestora poświęcenia sporej ilości czasu oraz oczywiście pieniędzy

Polska chlubi się jednymi z najlepiej skonstruowanych norm i przepisów budowlanych. Ostatnie nowelizacje tych przepisów szły w kierunku uproszczenia i mniejszego sformalizowania niektórych wymogów związanych zwłaszcza z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nie da się oczywiście uciec od wymogu uzyskania pozwolenia na budowę na obiekty bardziej skomplikowane, natomiast nowelizacje szły w tym kierunku aby niektóre formalności nie wymagały długotrwałego procesu uzyskiwania pozwolenia a jedynie zgłoszenia lub nawet dopuszczenia budowy niektórych obiektów bez zgłoszenia czy pozwolenia.

Pozwolenie na budowę

W większości przypadków, w szczególności przy inwestycji związanej z budową domu jednorodzinnego, będzie wymagane pozwolenie na budowę. Aby zacząć się w ogóle ubiegać o uzyskanie pozwolenia na budowę trzeba przygotować szereg niezbędnych dokumentów, które będą załącznikami do wniosku.

W pierwszym rzędzie musimy ustalić co w ogóle można na danej działce wybudować. O tym mówi Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, które można uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy w Wydziale Architektury. Zarówno jeden, jak i drugi dokument określa linię zabudowy budynku, rodzaj budynku i szczegóły techniczne związane z jego usytuowaniem. Forma graficzna tego opracowania bazuje na mapie sytuacyjno-wysokościowej wykonanej przez uprawnionego geodetę, który wykonuje tę mapę do celów projektowych w skali 1:500.

Niezbędnym i największym objętościowo dokumentem jest projekt budowlany, niezależnie czy jest to gotowiec, czyli projekt typowy kupiony z dowolnego katalogu z projektami domków jednorodzinnych, czy jest to projekt wykonany na zamówienie.

Inne dokumenty związane są z warunkami technicznymi dostawy mediów czyli przyłącza elektryczne wodno-kanalizacyjne i gazowe, powinny być uzyskane we właściwych zakładach tym się zajmujących czyli w zakładach energetycznym, gazowym i wodociągów i kanalizacji. Nie są one obecnie wymagane do samego uzyskania pozwolenia na budowę ale i tak są one niezbędne przez co czas potrzebny na uzyskanie tych uzgodnień właściwie się nie skrócił.

Ostatnimi wymaganymi dokumentami będą uzgodnienia z innymi organami, o ile taki obowiązek pojawi się w decyzji o warunkach zabudowy oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uzgodnienia z innymi organami mogą dotyczyć wymogów uzyskania opinii geologicznych lub geotechnicznych czy decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Na podstawie tych wszystkich dokumentów starosta wydaje pozwolenie na budowę - ma on na to 30 lub nawet 65 dni. Po 14 dniach od jej wydania pozwolenie się uprawomocnia i inwestor ma od tego momentu trzy lata na rozpoczęcie budowy.

Zgłoszenie

Nie każda inwestycja wymaga jednak żmudnego uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dla niektórych obiektów wystarczy jedynie zgłoszenie chęci wybudowania obiektu uzupełnione kompletem niezbędnych dokumentów. Jeżeli właściwy organ w ciągu 30 dni nie zgłosi zastrzeżeń, czy mówiąc inaczej, nie wniesie sprzeciwu, to inwestycję można rozpocząć. Na jej rozpoczęcie jest troszkę mniej czasu niż w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę, ale okres dwuletni jest i tak wystarczająco długi, aby móc spokojnie rozpocząć inwestycję.

Obiekty, które wystarczy zgłosić to między innymi wolno stojące budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2, altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza miastami i wysokości do 4 lub 5 metrów w zależności od rodzaju dachu, obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej, obiekty tymczasowe nie związane trwale z gruntem, przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2, instalacje gazowe na gaz płynny ze zbiornikiem do 7 m3, wszelkiego rodzaju przyłącza energetyczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne. Zgłosić należy też remont budynku, chęć ocieplenia budynku czy utwardzenie gruntu na działce budowlanej.

Bez pozwolenia i zgłoszenia

Przepisy upraszczające proces uzyskiwania pozwolenia na budowę poszły też jeszcze dalej i na część obiektów nie tylko nie są wymagane pozwolenia na budowę ale nawet zgłoszenia. Do takich obiektów zaliczają się obiekty tymczasowe przeznaczone do wykorzystania tylko podczas budowy (w tym kontenery i barakowozy), ogrodzenie działki czy obiekty małej architektury położone na prywatnej działce.

***

Proces budowlany generalnie wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Duża jego część jest przeznaczona na uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń. Możliwość jedynie zgłoszenia obiektu lub nawet rezygnacja z tego jest krokiem w dobrym kierunku znoszącym bezsensowne uciążliwości z którymi mieliśmy do czynienia przed nowelizacjami prawa budowlanego. I oszczędzającym czas.

Reklama

 
reklama

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: m2@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA