zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018, Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

ds

NAPISZ DO M2

Napisz do nas, jeśli masz pytania dotyczące nieruchomości

m2@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Drukuj AAA
 Fot. Maciej Bielawski;

Fot. Maciej Bielawski

Banki prześwietlają dochody

Tomasz Maciejewski


Każdy wnioskodawca ubiegający się o kredyt hipoteczny w dowolnym banku, zanim będzie mógł szczęśliwie podpisać umowę kredytową umożliwiającą pozyskanie środków na zakup nieruchomości, w pierwszym rzędzie zostanie poddany przez bank drobiazgowej weryfikacji pod kątem zdolności kredytowej

Zasady weryfikowania nie zmieniają się od lat, a jedynie wskaźniki określające konkretną maksymalną dostępną kwotę kredytu są uzależnione od wysokości stóp procentowych, wysokości marż czy rodzaju wprowadzonej rekomendacji. Ostatnio mamy z tym do czynienia gdy wprowadzono zaostrzającą te kryteria rekomendację T. Natomiast to, co się nie zmienia od lat i nie będzie miało szans się zmienić, to sposób weryfikacji dochodów klientów i rodzaje wymaganych od kredytobiorców dokumentów.

Umowy o pracę

Nie ma co ukrywać, że klienci mający umowę o pracę na czas nieokreślony są przez banki najbardziej pożądani. Od nich też wymaga się najmniejszej ilości dokumentów potwierdzających uzyskiwane przez nich dochody. W dużej części banków wystarczającym dokumentem wymaganym od takich osób jest samo zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnione na druku banku, do którego wnioskodawca chce złożyć aplikację.

Żeby nie było jednak tak dobrze - jeżeli trafimy na podejrzliwego analityka lub w procesie weryfikacji zatrudnienia, czyli dzwonienia do osoby zatrudniającej wnioskodawcę coś będzie nie tak, to bardzo często analityk może dodatkowo zażądać dodatkowych dokumentów, które potwierdzą cyfry podane w zaświadczeniu. Do takich najczęściej wymaganych będzie przedłożenie wyciągu z konta na które wpływa wynagrodzenie. No ale przecież może być też tak, że na konto wpływa wynagrodzenie minimalnie różne niż to, co jest na zaświadczeniu lub zakład pracy jest jakąś jednoosobową firmą i wiarygodność tych przelewów jest wątpliwa. Wtedy bank może wyciągnąć większe działa i zażyczyć sobie przedstawienia przez kredytobiorcę dokumentów bardziej wiarygodnych. Do nich będą się zaliczały wszelkie te, które są związane z płaconymi podatkami lub obowiązkowymi składkami. Czyli albo PIT 11 lub PIT 36 albo zaświadczenie z ZUS-u o podstawie naliczanych składek. Czasami na zasadzie ograniczonego zaufania bank może zaakceptować dodatkowo druki RMUA wystawiane przez pracodawcę lub pokwitowania kasowe odbioru wynagrodzenia. Listę możliwych wymaganych dokumentów może zamknąć dodatkowy wymóg przedstawienia aktualnej umowy o pracę lub nawet świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Trochę gorzej mogą mieć za to osoby, które mają umowę o pracę na czas określony, ponieważ oprócz wszystkich powyższych dokumentów mogą być poproszone również o przedstawienie od aktualnego pracodawcy pisma, w którym ten wyraża zgodę na ponowne zatrudnienie pracownika po upłynięciu okresu aktualnego zatrudnienia!

Działalność gospodarcza

Jednak powyższe wymagania wydają się niczym przy tym, czego banki wymagają od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Standardowym wymogiem są zawsze wszelkie dokumenty rejestracyjne, takie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP i REGON oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami z ZUS-u i urzędu skarbowego. Nieodzowne będzie zawsze udokumentowanie uzyskanych dochodów, co jest możliwe jedynie po przedstawieniu PIT-ów rozliczeniowych za rok poprzedni, czy nawet dwa lata wstecz oraz aktualnych wpisów w książce przychodów i rozchodów.

Jednak i to może być niewystarczające. Podejrzliwy bank może zażyczyć sobie dodatkowo zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów oraz opisu działalności gospodarczej przez wnioskodawcę na specjalnym bankowym formularzu. Ale i to może być mało. Pomimo przedstawienia wymaganych najczęściej wyciągów z konta wnioskodawca może zastać również poproszony o opinię banku, w którym ma kredyt firmowy, o rachunku, który tam prowadzi oraz przedstawienie dowodów wpłat z tytułu zaliczek na podatek dochodowy czy opłaconych składek ZUS za rok bieżący. W przypadku spółek niezbędnym będzie również przedstawienie umowy spółki i ewentualne wszelkie koncesje i pozwolenia, jeżeli mają one wpływ na uzyskiwane przez firmę dochody.

Mając te dokumenty, w dalszym ciągu nie możemy być pewni, czy bank nie zażyczy sobie dodatkowych wyjaśnień księgowego lub dodatkowych pism z ZUS-u i urzędu skarbowego. Jako, że form działalności gospodarczej jest kilka, to również wymogi dokumentowe są dostosowane do ich specyfiki. Przy ryczałcie wnioskodawca będzie musiał na przykład oświadczyć jakie ma faktycznie dochody netto, a przy karcie podatkowej decyzję urzędu skarbowego o wysokości ustalonego podatku na dany rok.

Inne źródła dochodów

Powyższe formy uzyskiwania dochodów są tylko jednymi w kilkudziesięciu, jakie są możliwe. W każdym szczegółowym przypadku wymagane dokumenty będą odzwierciedlały specyfikę danego dochodu.

Emeryci czy renciści na przykład będą musieli przedstawić decyzję ZUS-u o przyznaniu emerytury lub renty. Uzyskujący dochody z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenie będą musieli zbierać same umowy oraz rachunki potwierdzające uzyskany dochód netto, czy wysokość kosztów uzyskania przychodu. Żyjący z dywidend będą musieli udokumentować, że nie mają one charakteru incydentalnego, przedstawić sprawozdania finansowe spółek, deklarację CIT i uchwałę wspólników w sprawie podziału zysków. W przypadku dochodów z wynajmu nieruchomości trzeba będzie przedstawić umowy z wynajmującymi oraz akty własności wynajmowanych nieruchomości. Pracujący za granicą będą się musieli postarać dodatkowo o odpowiedniki wszystkich powyższych dokumentów występujące w krajach, w których uzyskują dochody plus raport kredytowy będący odpowiednikiem polskiego BIK-u, dodatkowo bardzo często, z koniecznością tłumaczenia wszystkich dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

***

Dobre przygotowanie do ubiegania się o kredyt hipoteczny to kompletnie przygotowane wszystkie wymagane dokumenty, które dodatkowo nie powinny być starsze niż 1 lub 3 miesiące w dniu złożenia wniosku. Dokumentów wymaganych przez banki przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny jest znacznie więcej, niż przy ubieganiu się o jakikolwiek inny produkt, taki jak pożyczka, karta kredytowa czy limit w ROR. Jednak też skala kredytu jest dużo wyższa, przez co banki nie mogą sobie pozwolić na żaden błąd przy podejmowaniu decyzji kredytowych. A że jest to często szokujące i krępujące w pierwszym momencie dla wnioskodawców? Szybko uświadamiają sobie, że jest to standard.

Reklama

 
reklama

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: m2@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA